BCH quân sự xã
  • Phạm Huy Giáp

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng QS

    SĐT: 0947373258

  • Đặng Đức Cường

    Chức vụ:Phó chỉ huy trưởng QS

    SĐT: 0914446726