Đảng ủy
 • Nguyễn Ngọc Thành

  Chức vụ:Phó bí thư đảng ủy

  SĐT: 0888350168

 • Bùi An Phương

  Chức vụ:Bí thư đảng ủy

  SĐT: 0985865083

 • Phạm Văn Thiệu

  Chức vụ:Chủ tịch MTTQ xã

  SĐT: 0903279116

 • Đặng Văn Tuấn

  Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0949725226