1. Đảng ủy
  • Nguyễn Ngọc Thành

   Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy

   SĐT: 0888350168

  • Bùi An Phương

   Chức vụ: Bí thư đảng ủy

   SĐT: 0985865083

  • Phạm Văn Thiệu

   Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

   SĐT: 0903279116

  • Đặng Văn Tuấn

   Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0949725226

  1. Hội đồng nhân dân
   • Nguyễn Duy Định

    Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

    SĐT: 0395075383

   • Bùi An Phương

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0985865083

  2. Ủy ban nhân dân
   • Đặng Văn Tuấn

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0382470933

   • Vũ Đình Chiến

    Chức vụ: Phó CT UBND xã

    SĐT: 0906018339

   1. Mặt trận Tổ quốc
    • Phạm Văn Thiệu

     Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

     SĐT: 0903279116

    1. Hội cựu chiến binh
     • Nguyễn Đăng Khoa

      Chức vụ: Chủ tịch hội

      SĐT: 0382323037

    2. Hội liên hiệp phụ nữ
     • Lê Thị Kim Dung

      Chức vụ: Chủ tịch hội

      SĐT: 0373235940

    3. Hội nông dân
     • Tạ Quang Huy

      Chức vụ: Chủ tịch hội

      SĐT: 0989357952

    4. Đoàn thanh niên CSHCM
     • Phạm Thị Mai

      Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

      SĐT: 0336546730

   2. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Phạm Văn Duy

     Chức vụ: Cán bộ tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0987437233

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Tô Ngọc Chiều

      Chức vụ: Cán Bộ Văn hóa xã hội

      SĐT: 0915942661

    2. Công an xã
     • Lương Mạnh Cường

      Chức vụ: Trưởng Công an xã

      SĐT: 0904388318

     • Trần Quang Cường

      Chức vụ: Phó công an xã

      SĐT: 0906103882

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Vũ Văn Giáp

      Chức vụ: Cán bộ Địa chính xây dựng

      SĐT: 0903429439

     • Phạm Đình Tuấn

      Chức vụ: Địa chính NN

      SĐT: 0383671476

    4. Phòng văn phòng – thống kê
     • Phạm Văn Tân

      Chức vụ: Văn phòng thống kê

      SĐT: 0914446726

     • Trần Thị Thanh Hoa

      Chức vụ: Văn phòng

      SĐT: 0382513323

    5. Trạm y tế xã
     • Lê Thị Toan

      Chức vụ: Trưởng trạm

      SĐT: 0936657268

     • Nguyễn Văn Bích

      Chức vụ: Phó trưởng trạm

      SĐT: 0986488650

    6. BCH quân sự xã
     • Phạm Huy Giáp

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS

      SĐT: 0947373258

     • Đặng Đức Cường

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS

      SĐT: 0914446726

    7. Phòng thương binh- xã hội
     • Đinh Thế Ánh

      Chức vụ: Cán bộ TBXH

      SĐT: 0917433567

   3. Thôn Công Bồi Đông
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn Công Bồi Tây
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Thôn Phương Trạch Đông
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Thôn Phương Trạch Tây
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Thôn Cổ Rồng
     • Chưa cập nhật dữ liệu